Calibris:

logo_calibris

Budo Ryu heeft een door Calibris afgegeven kwalificering als erkend leerbedrijf. Calibris is als kenniscentrum verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven e voor het onderhoud van de kwalificatiestructuren voor onder andere de sector sport.

Het doel van Calibris is om de markt te verkennen en samen met andere kenniscentra betrokken partijen binnen de regio in contact te brengen.

Door de erkenning bij Calibris heeft Budo Ryu bewezen een kwalitatief uitmuntend opleidingsinstituut te zijn die zelfs mogelijkheden biedt voor opleidingen binnen de hoogste niveaus 3 en 4.

Dit is een uitzonderlijk gegeven waar Budo Ryu met recht trots op is.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van door Calibris erkende opleidingsmogelijkheden bij Budo Ryu.

Klik hier