Inschrijfformulier

Dit formulier wordt digitaal ingevuld en verzonden.  Het formulier is niet met de hand ondertekend, maar wel als zodanig door Budo Ryu Sports akkoord bevonden.

Ons nieuwe lid heeft zich via onze site [tab sports | gedragsregels] Privacy Policy op de hoogte gesteld van de gedragsregels, o.a. AVG, pestprotocol en seksuele intimidatie en gaat akkoord met aanmelding bij de bond voor het erkend kunnen beoefenen van de gevechtskunst bij Budo Ryu Sports en de daarmee de eventuele separaat gemoeide bondscontributies.

dd-mm-jjjj
INCASSO-MACHTIGING de contributie wordt per 3 maanden geïnd per automatische incasso, ingaande de maand na aanmelding. Vul hieronder de te naamstelling en IBAN-nummer in zoals deze op uw bankrekening voorkomen:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Budo Ryu Sports om van zijn/haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven aangaande de contributie.

Het nieuwe lid geeft toestemming voor beeldmateriaal, online publicaties, delen van de gegevens conform AVG, PR, marketing en persberichten te gebruiken. U kunt na aanmelding deze mogelijkheid herroepen door een mail te sturen naar info@budoryusports.nl of na ontvangst van een mailbericht u hiervoor weer af te melden.

Het ingeschreven lid is jonger dan 16 jaar, als ouder/voogd geven wij toestemming voor het gebruik van de opgegeven gegevens. U ontvangt van onze lesgevers op korte termijn een formulier ter ondertekening om dit nogmaals te bevestigen. Wij slaan deze vervolgens weer digitaal op.